Socialinių paslaugų padalinys

VŠĮ KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS TEIKIA ŠIAS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS:

  1. Socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą:

          1.1. asmenims su negalia ir jų šeimoms,

          1.2. senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms,

          1.3. suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms,

          1.4. socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms,

          1.5. socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams,

          1.6. kitiems asmenims ir jų šeimoms;

  1. Intensyvią krizių įveikimo pagalbą:

          2.1. socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims,

          2.2. socialinę riziką patiriančioms šeimoms,

          2.3. kitiems asmenims (smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams ir kt.);

  1. Psichosocialinę pagalbą:

          3.1. suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, artimiesiems,

          3.2. senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, artimiesiems,

          3.3. krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančioms šeimoms ir jų nariams,

          3.4. socialinę riziką patyrusiems ar patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms,

          3.5. kitiems asmenims ir jų šeimoms.

Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas