Fizinės medicinos ir reabilitacijos centras

Mū­sų reabilitacijos cen­tro du­rys pla­čiai at­ver­tos Jūsų paslaugoms!

Sėkmingai įgyvendinant Kazlų Rūdos savivaldybės ir Lenkijos Šypliškių valsčiaus projektą „Fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms, diegimas pasienio regione“,  profesionali ir šauni VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro kineziterapeutų komanda nuo spalio mėnesio pradėjo darbą atnaujintose reabilitacijos centro patalpose.

Ge­ri po­ky­čiai bei pla­nai, vyks­tan­tys šia­me cen­tre,  džiu­gi­na. Įvai­riais bū­dais ieš­ko­ma ga­li­my­bių ge­rin­ti fizinės medicinos ir  re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas ir są­ly­gas: gra­ži ir jauki cen­tro ap­lin­ka, atnaujinta įranga, su­mon­tuo­ta nauja Thera-Band reabilitacijos ir sveikatingumo sistema.

Siekiame sukurti kokybiškas reabilitacijos paslaugas mūsų pacientams!

Reabilitacijos mokamų paslaugų kainos (PDF)

Balneologijos ir hidroterapijos paslaugų kainos (PDF)

Nuoroda į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įstaigų sąrašą VLK puslapyje:

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios įstaigos.

Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas