Mokamų paslaugų teikimo tvarka

 1. Mokamos paslaugos – tai paslaugos, už kurias jų gavėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo sumokėti. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
 2. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos VšĮ Kazlų Rūdos PSPC teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 21d. įsakymu Nr. 164 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno ir vieno balo kainos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo" bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30d. įsakymu Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos".
 3. VšĮ Kazlų Rūdos PSPC teikia mokamas medicinines – asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Informacija apie įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas suteikiama registratūroje bei raštinėje.
 4. Pacientams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, visos sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių apimtis patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo".
 5. VšĮ Kazlų Rūdos PSPC mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.
 6. Mokamos paslaugos pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais.
 7. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Kazlų Rūdos PSPC registratūrą, kur jam suteikiama išsami informacija apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti.
 8. Pacientui pageidaujant atlikti tyrimus ar procedūras, kurių suteikimui nėra medicininių indikacijų, šios paslaugos suteikiamos mokamai, vadovaujantis patvirtintu mokamų medicininių paslaugų kainynu.
 9. Pacientams, kuriems tyrimai paskirti ne šeimos gydytojo, o kitų sveikatos priežiūros įstaigų specialistų, atliekami mokamai.
 10. Pacientas sumoka už paslaugą VšĮ Kazlų Rūdos PSPC kasoje ir gautą mokestį patvirtinantį dokumentą (čekį) pateikia paslaugą teikiančiam darbuotojui.
 11. Pacientas, mokantis už plombines medžiagas, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos. Už plombines medžiagas sumokama kasoje, vadovaujantis patvirtintais įkainiais.
 12. Mokamų paslaugų apskaitą vykdo VšĮ Kazlų Rūdos PSPC buhalterija teisės aktų nustatyta tvarka.

Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas