Kompensuojamųjų vaistų išrašymo tvarka

Kompensuojamieji vaistai pacientams išrašomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą. 

Kazlų Rūdos PSPC pacientams kompensuojamųjų vaistų pasas išduodamas arba keičiamas į naują, išnaudojus visus receptus vaistų pase, 18 kabinete.

Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas