Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Kazlų Rūdos palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius įkurtas 1996 m.  

Skyriuje teikiamos stacionarinės pirminio lygio, palaikomojo gydymo ir slaugos bei reabilitacinės paslaugos. Pagal poreikį pacientams atliekami kraujo tyrimai, šlapimo tyrimai, EKG.

Palaikomajam gydymui ir slaugai priimami gydytis asmenys, kuriems nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas, kai aukštesnio lygio specializuotas stacionarinis ar reabilitacinis gydymas netikslingas. Stacionarizavimo kriterijų sąrašas yra patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu. 

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje ligonio gydymosi trukmė priklauso nuo ligonio būklės, tačiau neviršijant 120 kalendorinių dienų per metus, kurios yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Viršijus 120 kalendorinių dienų trukmę, už suteiktas paslaugas apmoka patys ligoniai ar jų įstatyminiai atstovai.

Atvykstantis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, socialinį draudimą patvirtinantį dokumentą bei gydytojo siuntimą (forma 027/a).

Nedideliame skyriuje sukuriama namų aplinka ir skiriamas didelis dėmesys kiekvienam pacientui - patogus išvažiavimas vežimėliu į erdvų balkoną, geras ir kokybiškas maistas. Kasdien ligoniais rūpinasi bendrosios praktikos slaugytojos ir jų padėjėjos.

Ilgametė personalo patirtis ir profesionalumas garantuoja kokybišką pacientų slaugą.

Skyriaus vedėja – šeimos gydytoja Zita Širkienė

Vyresnioji slaugytoja – Aldona Paškauskienė

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus darbo organizavimo tvarkos aprašas (PDF)

Skyriaus tel. nr. - +370 343 95271

Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas