Apie mus

DSC_8040-99abc57e4f81cb48b7cb75dd16680b4e.jpg

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Kazlų Rūdos PSPC) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kazlų Rūdos miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

VšĮ Kazlų Rūdos PSPC įregistruota 1997 m. liepos 1 dieną. 
Įstaigos steigėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.
Įstaigos buveinė – Vytauto g. 45, Kazlų Rūda.
Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų darbuotojų skaičius - 89.
2021 m. įstaiga tapo šeimos gydytojų rezidentūros baze.
2021 m. pradėtos teikti ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.

Įstaigos vizija – prevencinės medicinos plėtojimas, kokybiškos, saugios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, orientuotos į paciento poreikius.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, teikti kokybiškas medicinos sveikatos paslaugas gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, jų tinkamumą ir prieinamumą.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: 

  • organizuoti ir teikti nespecializuotas (pirminės), specializuotas, kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 
  • teikti prevencinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas; 
  • atlikti pacientų medicininę ir nedarbingumo ekspertizę; 
  • teikti odontologinę pagalbą, slaugos ir socialines paslaugas.

Įstaigoje yra vykdomi šie projektai:

  • „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Kazlų Rūdos savivaldybėje“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41-0005;

Mes suprantame, kad sveikata – brangiausias žmogaus turtas. Jums padės pasveikti mūsų aukštos kvalifikacijos, rūpestingi gydytojai ir bendrosios praktikos slaugytojos. Medicinos paslaugas teikiame įvairaus amžiaus žmonėms: kūdikiams ir vaikams, suaugusiems ir seneliams. Taigi, mes savo pacientais rūpinamės nuo gimimo, pirmų žingsnių iki senatvės ir mirties.

Mes rūpinamės Jūsų sveikata!Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas