Slauga namuose

AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMAS

            Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. pradėtos teikti ambulatorinės slaugos namuose paslaugos Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams.

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komanda:

  • slaugytojai;
  • slaugytojo padėjėjai;
  • kineziterapeutas.

Šias paslaugas turi teisę gauti:

▪  vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki metų, kuriems LR teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis;
▪  suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems LR teisės aktų reglamentuota tvarka nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
▪  senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis; 
▪  pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ar pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas ir, kurie kasdieniniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos;
▪  pacientai, kuriems yra pritaikyta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Slaugytojas dirba savarankiškai ir pirmo apsilankymo metu atlieka:

  • įvertina paciento sveikatos būklę;
  • įvertina paciento savirūpos galimybes;
  • nustatyto slaugos paslaugų poreikį;
  • surenka kontaktinę informaciją, paima paciento ar jo įgalioto atstovo sutikimą gauti paslaugas;
  • nustato kiek ir kokie slaugos specialistai teiks paslaugas;
  • suderina su pacientu ir (ar) jo artimaisiais sudaryti paciento slaugos ir priežiūros planą pacientui ir jo artimiesiems palieka komandos narių, kurie pacientui teiks paslaugas, kontaktinius duomenis.

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo apimtys:

▪  52 apsilankymai per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis; 
▪   156 apsilankymus per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis; 
▪  260 apsilankymų per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis. 

Siuntimą dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavimo išrašo paciento šeimos gydytojas.

ASPN Tvarkos aprašas

Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas