Informacija pacientams

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKTOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO, DARBO  ORGANIZAVIMO  REGISTRATŪROJE TVARKA
2020 m. rugsėjo 15 d.
Kazlų Rūda

 

               1.Pacientų registravimą ir priėmimą įstaigoje vykdyti šia tvarka:

     1.1. PASP planinių paslaugų atnaujinimas vykdomas 80 %;

     1.2. Nuotolinės paslaugos teikiamos telefonu užsiregistravusiems iš anksto, pacientui neatvykstant į VšĮ Kazlų Rūdos PSPC toliau įstaigoje šiais atvejais :

        1.2.1. nuolat vartojant vaistus ir medicinines pagalbos priemones, nedarbingumo lapelio išdavimui ir pratęsimui dėl ligos, traumos, esant karantine;

        1.2.2. e-siuntimams išrašyti planinėms II ir III lygio specialistų konsultacijoms

būtinų tyrimų paskyrimui, atliktų tyrimų rezultatų paaiškinimui;

        1.2.3. dėl paslaugų teikimo namuose aptarimo su gydytoju ar slaugytoja;

        1.2.4. pacientas, norintis gauti nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą,

paskambinęs į registratūrą turės  atsakyti į užduotus klausimus;

        1.2.5, pacientas ar jo teisėtas atstovas prisiima atsakomybę už pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą;

        1.2.6. užsiregistravęs nuotolinei konsultacijai paskirtu laiku turi skambinti gydytojui;

        1.2.7. pacientas norintis gauti nuotolinę paslaugą privalo nurodyti registracijos tikslą;

        1.2.8. kai pacientas karščiuojantis: turi temperatūros 37,4 laipsnio ir daugiau, plius dar nors vienas simptomas (kosulys, dusulys, gerklės skausmas, šaltkrėtis);

        1.2.9. viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintį pacientą, sujungti su gydytoju. Skambučio metu gydytojas nuspręs dėl tolimesnės veiksmų sekos:

                 viršutinių kvėpavimo takų simptomų turintis pacientas priskiriamas būtinosios pagalbos kategorijai.

     1.3.  tiesioginio kontakto su pacientu paslaugos, kai dėl paslaugos specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu:

        1.3.1. planiniai skiepai;

        1.3.2. gydytojo paskirtų tyrimų paėmimas;

        1.3.3. profilaktiniai patikrinimai;

        1.3.4. procedūrų atlikimas;

        1.3.5. šeimos gydytojų komandos konsultacijai, kai tai yra pirmoji konsultacija dėl sveikatos būklės pablogėjimo arba reikšmingo anksčiau nustatytos ligos ar sveikatos sutrikimo pablogėjimas, esant būtinajai pagalbai;

        1.3.6. gydytojo odontologo konsultacijai;

        1.3.7. gydytojo psichiatro konsultacijai kontaktinė paslauga paskirtu laiku kai yra sveiktos pablogėjimas ar naujai atsiradęs  sveikatos sutrikimas, arba kai konsultacija paskirta gydytojo psichiatro, nustatytu laiku.

 

               2.Šeimos medicinos paslaugų gavimas namuose registracijos tvarka.

     2.1.Iškvietimai į namus einamajai dienai registruojami registratūroje nuo 8:00 iki 12:00 val.;

     2.2. Pacientas, kviečiantis gydytoją į namus, privalo pasakyti registratorei savo telefono numerį;

     2.3. Jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name  - užrašomas durų kodas;

     2.4. Gydytoją ar slaugytoją kviečiantis pacientas ar jo atstovas telefonu aptaria iškvietimo aplinkybes ir paciento sveikatos būklę su gydytoju;

     2.5. Gydytojas ir slaugytoja pacientus namuose lanko po pacientų nuotolinių konsultacijų telefonu;

     2.6. Planine tvarka pacientą namuose lanko gydytojas arba slaugytoja. Lankymo namuose data ir laiką nustato gydytojas;

     2.7. Visos slaugos paslaugos (PSPC, namuose, medicinos punktuose) koordinuojamos iš PSPC, šeimos gydytojo sprendimu;

     2.8. Ekstremalios situacijos metu paslaugų teikimas namuose ir medicinos punktuose ribojamas. Gali būti teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, esant būtinybei, šeimos gydytojo sprendimu.

 

               3.Paciento informavimas jam registruojantis iš anksto telefonu ar atvykus į pirminės sveikatos priežiūros centrą:

     3.1. Pacientas privalo atvykti į gydymo įstaigą tik užsidėjus kaukę. Jei pacientas kaukės neturi, budintis prie durų asmuo ją duoda;

     3.2.  Lydėti pacientą gali tik vienas asmuo

     3.3. Atvykus į įstaigą laikytis nuo kitų asmenų 2 m. atstumo;

     3.4. Atvykti griežtai nustatytu laiku;

     3.5. Pacientas privalo dezinfekuoti rankas;

     3.6. Pamatuoti pacientui temperatūrą;

     3.7. Pateikti pacientui apklausos anketą (priedas Nr. 2). Jei užpildytoje anketoje yra bent vienas atsakymas „taip“, pacientą nukreipti į nešvarią zoną – I aukšte 7 kab. ir pranešti apie tai gydytojui ir slaugytojai;

     3.8. Gydytojas ar slaugytoja, gavę  informaciją, kad pacientas atvyko, nedelsiant eiti į I aukšto 7 kab., kuriame yra pacientas;

     3.9. Jei paciento temperatūra 37.4 laipsniai ar aukštesnė,  informuoti šeimos gydytoją ir slaugytoją - sprendimui dėl paslaugos teikimo viršutinių kvėpavimo takų susirgimo simptomus turintiems pacientams taktikos;

     3.10. Pacientui asmens sveikatos paslaugus teikiamos jam paskirtu laiku;

     3.11. Į įstaigą pacientai įleidžiami ne daugiau kaip 10 min. iki paskirto vizito laiko, pacientui pavėlavus, gali būti neįleidžiamas į įstaigą ir gali registruotis telefonu kitai dienai.

     3.12. Patekęs į įstaigą pacientas turi eiti prie nurodyto kabineto ir ten laukti, kol bus pradėta teikti jam paslauga. Pacientas be personalo žinios negali vaikščioti po kitas poliklinikos patalpas išskyrus tualetą.

Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas