Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa  teikiama 6 – 14 metų vaikams. Padengtų silantais dantų kontrolė atliekama po 3 mėnesių, vėliau – kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu. Jei silantas iškrenta – procedūra pakartojama.

Vaikų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimą vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK) dėl odontologijos pagalbos paslaugų teikimo arba dėl vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų teikimo ir apmokėjimo, atlieka gydytojai odontologai su padėjėjais arba burnos higienistai.

Pagal silantais padengtų per vieną apsilankymą dantų skaičių skiriamos šios paslaugos:

  •  vieno danties dengimas silantais;
  • dviejų dantų dengimas silantais;
  • trijų dantų dengimas silantais;
  • keturių dantų dengimas silantais.

Už gydytojo odontologo, teikiančio pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas paslaugas, mokama kaip už gydytojo odontologo skatinamąsias paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“.

Už gydytojo odontologo, dirbančio ASPĮ, suteiktas paslaugas, mokama pagal jų bazines kainas, nurodytas Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąraše. 

Daugiau informacijos apie šią prevencinę programą galima rasti čia.

Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas