Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslauga

REIKALINGI DOKUMENTAI:

▪ Pasas arba asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pensininko pažymėjimas, neįgaliojo pažymėjimas).

▪  Asmens atstovas turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

▪ Informacija (dokumentai) apie asmeniui nustatytą paliatyvios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikį.

▪  Išvada dėl techninės pagalbos priemonių.

Medicininiuose dokumentuose E025, E003 ir E027 turi būti nurodyta:

▪ Asmens, kuriam reikalinga judėjimo techninės pagalbos priemonė, vardas, pavardė, gimimo data;

▪ Judėjimo funkcijų sutrikimai (pvz.: negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė);

▪ Techninės pagalbos priemonė, kuri skiriama (pvz.: vežimėlis, ramentai, tualeto reikmenys);

▪ Ar asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų ar slaugos paslaugų namuose poreikis.

Informacija teikiama telefonu, nr. 8 695 25179.  Būtina išankstinė registracija.

   Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas

   Prašymo skirti judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigyjimo išlaidų kompensaciją forma

   Prašymo skirti judėjimo techninės pagalbos priemonę forma

   Asmens aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemone sutartis

   Judėjimo techninės pagalbos priemonės grąžinimo aktas

Nemokamą pacientų pavežėjimą Kazlų Rūdos savivaldybėje planuojama pradėti teikti nuo 2024 m. liepos 1 d. Šiuo metu vykdomas bandomasis projektas ir tokią paslaugą gauna tik Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai, laukiantys transplantacijos. Nemokamos paslaugos bus teikiamos vadovaujantis LRV patvirtinta tvarka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b97203074a111edbc04912defe897d1

Šiai dienai nemokamas pavežėjimas teikiamas:

Kazlų Rūdos Neįgalijų draugijoje - jos nariams

VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre - senjorams, žmonėms su negalia, socialinės rizikos asmenims.

Paslaugų vertinimas

Kviečiame įvertinti mūsų teikiamas paslaugas